Hướng dẫn chạy MU Online

Xin chào các Admin MU Online. Hôm nay Game4Mu.Net sẽ hướng dẫn cho các Admin cách chạy Query cho Admin MU Online. Chạy Query SQl là kỹ năng cơ bản để có thể quản lý Server MU Online. Chúng ta có thể truy vấn thông tin người dùng hoặc thay đổi thông tin bằng Query SQL.

Bước 1: Truy cập phần mềm SQL Server Management Studio

Đăng nhập vào SQL:

Bước 2: Ấn chuột phải vào MuOnline góc bên trái màn hình chọn “New Query”:

Bước 3: Dán Query muốn chạy rồi ấn nút “Execute”:

Vậy là đã hoàn thành việc chạy Query.

Tổng Hợp Các Query Cho Mu Online

Chúc các bạn thành công !